Wie zijn wij?

Je vraagt je wellicht af wie wij evangelische christenen zijn en waar we dan voor staan?
Laat ons je dit uitleggen aan de hand van de voorletters van onze kerk: EKK (Evangelische Kerk Kortessem).
Drie soorten relaties staan centraal, de relatie met God, die met elkaar en die met de samenleving. De naam EKK legt een link naar 3 relaties.

Evangelisch: de relatie met God --> bijbel, blijde boodschap van Jezus Christus
Kerk (Gemeente): de relatie met elkaar --> gemeenschap
Kortessem en omstreken: de relatie met de samenleving --> de medemens


Evangelisch

We zien Jezus als ons voorbeeld en hebben de bijbel als richtsnoer voor geloof en leven. Dit is natuurlijk geen statisch gegeven, maar een dynamisch proces. Dat houdt in dat we doorheen ons dagelijks leven kunnen groeien in diepgang.

In de bijbel staat Gods Zoon, Jezus Christus centraal. Christus (Gezalfde) is de titel die Jezus kreeg omdat God een uniek, eenmalig plan met Jezus had. We lezen over dit plan in de bijbel:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

We geloven dat Jezus door aan het kruis te sterven Zijn leven gegeven heeft voor onze zonden.
Zoals een advocaat zijn beklaagde vrijpleit, pleit Hij ons vrij bij De Vader.
En het beste nieuws: Jezus is niet enkel gestorven, Hij is opgestaan!

Het leven van Jezus, de kruisdood en Zijn opstaan uit de dood is het grote nieuws voor de mensheid, dus ook voor jou. Door het sterven van Jezus hebben wij vergeving van onze fouten en werd de relatie met God hersteld tijdens en na dit leven.

De bijbel is voor ons dan ook de bron om inzicht te krijgen in de betekenis van Jezus’ leven en dood, het samen optrekken en functioneren van christenen onderling en hoe je kunt leven met God.

We willen je zeker uitdagen om de bijbel te lezen en het leven van Jezus (bv.: evangelie van Johannes) eens te bestuderen.

Onze geloofsbelijdenis op basis van de bijbel vind je terug in de rubriek “wat geloven wij”


Kerk

Bij de evangelisch kerk, in evangelische kringen ook wel gemeente genoemd, gaat het niet om het gebouw maar om de mensen die op grond van hun geloof in Christus een gemeenschap vormen, waar mensen zich thuis voelen op basis van Gods Woord. Op zondagmorgen komen wij samen en in de week in kleine groepjes (zie rubriek wat doen wij). We zijn allen op een verschillende manier gevormd door het leven. We hebben verschillende leeftijden. We hebben verschillende interesses. We hebben allen God  op een verschillende manier leren kennen. God heeft ieder op een heel persoonlijke manier aangeraakt en gevormd.

We kennen ieder andere aspecten van God en bovendien heeft Hij ieder van ons bijzondere gaven gegeven, opdat we elkaar hiermee zouden dienen.


Kortessem

Kortessem, ook de poort van Haspengouw genoemd, ligt in het zuiden van de provincie Limburg, net onder de hoofdstad Hasselt.  De evangelische kerk Kortessem, is een plaatselijke groep christenen, van Kortessem en omstreken, die naar het voorbeeld van de Bijbel, samen hun geloof beleven zonder een centraal gezag dat voorschriften of verplichtingen oplegt.

Toch staan we niet alleen, maar zijn we deel van een hechte en warme familie, in Vlaanderen, in België en over de hele wereld. We voelen ons niet zozeer met elkaar verbonden door eenzelfde naam of structuur,  maar meer door eenzelfde geloofsbeleving: levendig, persoonlijk betrokken en Bijbelgetrouw. God brengt mensen samen, om elkaar te dienen met de gave die God hen gegeven heeft, ondanks de persoonlijke verschillen en achtergronden. Samen vormen wij, jong en oud, een gemeente (kerk) in Kortessem.

Het is dus belangrijk ‘handen en voeten’ te geven aan ons geloof. Dit doen we in ons dagelijks leven door onze houding naar anderen toe, maar bijvoorbeeld ook door onze medewerking te verlenen aan hulpverlenende organisaties en zendelingen te steunen. (zie rubriek Zending)