Zondagdienst

Je bent van harte welkom in onze zondagsdienst. Iedere week komen we namelijk samen op zondagochtend om 10.00u in het Cultureel Centrum Mozaïek te Kortessem. (op wettelijke feestdagen, gaat het door op een andere locatie). De zondagsdienst duurt ongeveer 1,5 uur. We maken ook apart tijd voor de kinderen en tieners.

Er wordt tijd gemaakt voor:

  • Zang: we betuigen God onze eer door het zingen van lofliederen. De zang wordt ondersteund door een groep enthousiaste muzikanten.
  • Prediking: een Bijbelgedeelte wordt voorgelezen en overdacht
  • Avondmaal: brood en wijn (druivensap) worden uitgedeeld ter nagedachtenis van Jezus’ laatste avondmaal, Zijn kruisdood en opstanding.
  • Gebed: er wordt gedankt en gebeden
Na afloop is er tijd voor een kopje koffie en een gezellige babbel.


Kringen

In de week zijn er verschillende kringen, zowel ’s avonds als overdag. Dit zijn kleine groepjes, die samen de bijbel bestuderen en samen bidden. Waar er ruimte is voor een echt gesprek en om een hechte gemeenschap te kunnen vormen. We willen zorg dragen voor elkaar in de gemeente en daarbuiten.

  • Evangelisatie
  • Gemeentebidstonde: de eerste maandag van de maand komen samen om de bidden voor elkaar, de gemeente, de overheid,…
  • Kinderwerk
  • Zending