Belgische Evangelische zending www.b-e-m.org/nl
Vrije Evangelische Gemeenten www.veg.be
Evangelisch Jeugdverbond Vlaanderen www.ejv.be
Evangelische Alliantie Vlaanderen www.alliantie.org
ETF www.etf.edu
Instituut voor Bijbelse Vorming www.ibvleuven.be
Vrije Evangelische Gemeenten www.veg.be
Chris (hulplijn voor jongeren) www.chris.be
TWR (christelijke radio) www.twr.be
Breeze (jongeren portaalsite) www.breeze.be
Ichtus (studentenwerking): www.ichtus.be
Centrum voor Pastorale Counseling www.pastoralecounseling.org
Instituut voor Bijbelse Vorming www.ibvleuven.be
Evangelische Toerustingsschool Vlaanderen www.ets-vlaanderen.be
Bethesda www.bethesda.be
Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs www.pego-site.be
Vrije basisschool School met de Bijbel te Bilzen www.tpiepelke.be
Het goede boek www.hetgoedeboek.be