Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Spreuken 22:6

 
Kinderen zijn fantastisch! Zij houden van spelletjes, vriendschappen, feestjes, actie, ... En wat is er mooier om al zo jong God te leren kennen als vriend en Vader!
 
Daarom vinden we kinderen en jongeren zo belangrijk in onze kerk: ze zijn verdienen de beste inzet, het beste programma. Wij geloven dat ze deel uit maken van de kerk van vandaag en dat ze de kerk zijn van morgen. Dus ook voor hen wordt ruimte gemaakt: we willen hen nl. van jongs af aan helpen om Jezus te vinden, Hem te gaan volgen en te verkondigen. We willen hun ook de ruimte geven om hun gaven en talenten te ontwikkelen.
 
   
 
CRÈCHE (baby’s en peuters)
Tijdens de samenkomsten van de volwassenen kunnen de allerkleinsten worden opgevangen. Een toegewijd team van medewerkers draait daar iedere week mee in de crèche. We vinden het belangrijk dat het een veilige en rustige plek is waar de allerkleinsten kunnen worden verzorgd, spelen en slapen.
 
 
   
PARELS (Kleuterleeftijd)
Het programma van de PARELS is gericht op verschillende aspecten.
Voor deze groep is er een speciaal aangepast programma waarin er wordt gezongen, gebeden en verhalen verteld. De kinderen leren er de meest sprekende verhalen uit het Oude Testament kennen (de schepping, de ark van Noach, Daniël in de leeuwenkuil, Jona in de buik van de walvis, …) en ook de mooiste verhalen uit het Nieuwe Testament (geboorte van Jezus, dood en opstanding van Jezus, de barmhartige Samaritaan, de storm op het meer, de wonderbare visvangst, …). We proberen telkens een crea-activiteit te voorzien dat daar mooi bij aansluit. Daarnaast is er natuurlijk ook nog ruimte om te spelen. Zo leren ze samen spelen en elkaar te waarderen.
 
 
   
VOLGERS EN HIKERS (Lagere school leeftijd)
In deze 2 groepen benaderen we een aantal bijbelse thema’s en praten we over allerlei gebeurtenissen uit hun dagelijks leven. De kinderen leren ook om met de bijbel om te gaan. Zo zullen ze tijdens hun zondagsamenkomsten regelmatig bijbelteksten opzoeken. Ook gebed komt aan bod. Kinderen leren er hun liefde voor God te uiten in hun gebeden, maar ook om te danken, te bidden voor de ander, … Na elke verhaal volgt er een verwerking. Dit kan een knutselwerk zijn, een toneelstuk, een werkblad en zo meer.
Ook bij de VOLGERS EN HIKERS komen de onderlinge vriendschapsbanden aan bod. Ze leren er hun waardering en respect naar elkaar toe te uiten. We geven hen ook de ruimte om hun gaven en talenten te ontplooien.
 
   
TEKKIECLUB (VOOR JONGEREN VAN 12 TEM 18 JAAR)
Een keer per maand komen deze jonge mensen op zondagochtend samen om elkaar en de Heer te ontmoeten. Daar wordt er gepraat over Jezus, het Vaderhart van God, de Heilige Geest, waarom nu naar de kerk gaan, je relatie met God, groepsdruk, twijfels, moeilijke vragen en nog veel meer. Samen nadenken over God en het geloof, over jezelf en de wereld, … want samen sta je sterk.
Naast de thema’s die op zondagochtend behandeld worden, is er op andere momenten ook nog tijd voor crazy spelletjes, sport, een film, een uitstap, …